Logo Chiesi

Speakup&BeHeard!

Twój głos jest ważny dla Chiesi

Zgłoś

W Chiesi bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązanie w zakresie przejrzystości i zgodności.
Aby pomóc nam wykryć i zająć się wszelkimi możliwymi naruszeniami przepisów ustawowych, wykonawczych lub niewłaściwymi postępowaniami, które mogą narazić działalnosć Chiesi lub jej reputację na ryzyko lub wyrządzić szkodę stronom trzecim, z otwartośćą przyjmujemy i zachęcamy do zgłaszania takich systuacji.

Dbamy o Twoją prywatność!. Narzędzie „SpeakUp&BeHeard” zapewnia najwyższy poziom ochrony i poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych (zapoznaj się z polityką prywatności Chiesi tutaj).

Dokładamy wszelkich starań, aby osoby zgłaszające były zawsze chronione: zobowiązujemy się do ochrony wszystkich osób zgłaszających przed wszelkimi formami dyskryminacji i/lub działań odwetowych w związku ze zgłoszeniami dokonanymi w dobrej wierze.

Wybierz z poniższej listy oddział Chesi, który twoim zdaniem jest zaangażowany w zgłaszane zachowanie/zdarzenie. Jeśli tego oddziału nie odnajdujesz na liście, wybierz „Chiesi Corporate”. Jeśli uważasz, że rozpatrzenie Twojego zgłoszenia na szczeblu lokalnym może zagrozić uczciwej ocenie i wynikowi (na przykład z powodu konfliktu interesów), możesz również wybrać opcję „Chiesi Corporate”.

Sprawdź status swojego zgłoszenia.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia dokonamy analizy. W trakcie jej wykonywania możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje.

Możesz sprawdzić status swojego zgłoszenia wybierając poniższy przycisk „REPORT” a nastepnie postępuj zgodnie z podawanymi instrukcjami.

Co wydarzy się po tym jak złożę zgłoszenie?

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia dokonamy analizy. W trakcie jej wykonywania możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje. Nasz kontakt zostanie nawiązany zgodnie z zasadami zarządzania zgłoszeniam.