Logo Chiesi

Speakup&BeHeard!

Uw stem is belangrijk voor Chiesi

Melding maken

Bij Chiesi nemen we onze verantwoordelijkheid met betrekking tot transparantie en naleving zeer ernstig.
Om ons te helpen bij het ontdekken en aanpakken van mogelijke schendingen van de Chiesi Code of Conduct, overtredingen van wetten of voorschriften of wangedrag dat de activiteiten of reputatie van Chiesi in gevaar kan brengen of schade kan toebrengen aan derden, verwelkomen en stimuleren wij het melden van dergelijke zaken.

Wij geven om uw privacy! De "SpeakUp&BeHeard" meldingsmogelijkheden zijn zo ontworpen dat ze het hoogste niveau van bescherming en vertrouwelijkheid garanderen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (gelieve de privacyverklaring van Chiesi hier te raadplegen).

Wij kunnen de zekerheid bieden dat melders altijd zullen worden beschermd: wij verbinden ons ertoe alle melders te beschermen tegen elke vorm van discriminatie en/of vergelding in verband met elke te goeder trouw gedane melding.

Selecteer in de onderstaande lijst het Filiaal datvolgens u betrokken is bij het/de gemelde gedrag/gebeurtenis. Als deze gelieerde onderneming niet in de lijst voorkomt, selecteer dan "Chiesi Corporate". Als u van mening bent dat het in overweging nemen van uw melding op lokaal niveau een eerlijke beoordeling en uitkomst in gevaar kan brengen (bijvoorbeeld vanwege een belangenconflict), kan u "Chiesi Corporate" selecteren.

Controleer de status van je rapport

Zodra we uw rapport hebben ontvangen, analyseren en beoordelen we dit en kunnen we u toelichtingsverzoeken om sturen.

U kunt de status van uw rapport controleren door op de knop "Rapport" hieronder te klikken en de instructies te volgen.

Wat gebeurt er nadat ik een rapport heb gemaakt?

Zodra we je melding hebben ontvangen, controleren en beoordelen we deze en kunnen we je verduidelijkingsverzoeken sturen overeenkomstig ons beleid inzake klokkenluidersmanagement.